• Toàn văn
  • Thuộc tính
  • Góp ý
  • Tải về
  • Dự thảo Thông tư quy định phù hiệu, giấy chứng nhận công tác đặc biệt, trang phục huấn luyện, trang phục chiến đấu của Cảnh sát cơ động

Xem nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.

Thuộc tính văn bản
Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành Bộ Công an
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 07/09/2022
Ngày hết hạn lấy ý kiến 07/11/2022

Thời gian lấy ý kiến đã kết thúc