• Toàn văn
  • Thuộc tính
  • Góp ý
  • Tải về
  • Dự thảo Thông tư quy định về mẫu thẻ căn cước, mẫu giấy chứng nhận căn cước

Xem chi tiết tại tệp đính kèm.

Thuộc tính văn bản
Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành Bộ Công an
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 07/02/2024
Ngày hết hạn lấy ý kiến 07/04/2024