• Toàn văn
  • Thuộc tính
  • Góp ý
  • Tải về
  • Dự thảo Thông tư quy định về thẩm quyền, trình tự thực hiện đầu tư, mua sắm trong Công an nhân dân

Xem nội dung ở file đính kèm./.

Thuộc tính văn bản
Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành Bộ Công an
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 03/04/2024
Ngày hết hạn lấy ý kiến 03/06/2024