• Toàn văn
  • Thuộc tính
  • Góp ý
  • Tải về
  • Dự thảo Thông tư quy định về thu, quản lý, sử dụng kinh phí tổ chức sơ tuyển, kinh phí tổ chức kỳ thi đánh giá của Bộ Công an

 


Xem nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.

Thuộc tính văn bản
Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành Bộ Công an
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 19/09/2022
Ngày hết hạn lấy ý kiến 19/11/2022

Thời gian lấy ý kiến đã kết thúc