• Toàn văn
  • Thuộc tính
  • Góp ý
  • Tải về
  • Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định về chế độ điều dưỡng trong Công an nhân dân

Xem nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.

Thuộc tính văn bản
Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 11/05/2022
Ngày hết hạn lấy ý kiến 11/07/2022

Thời gian lấy ý kiến đã kết thúc