• Toàn văn
  • Thuộc tính
  • Góp ý
  • Tải về
  • Dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phòng cháy chữa cháy – Phương tiện bảo vệ cá nhân người chữa cháy – Dây cứu nạn, cứu hộ - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Xem nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.

Thuộc tính văn bản
Loại văn bản Các loại văn bản khác
Cơ quan ban hành
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 13/10/2022
Ngày hết hạn lấy ý kiến 13/12/2022

Thời gian lấy ý kiến đã kết thúc