• Toàn văn
  • Thuộc tính
  • Góp ý
  • Tải về
  • Dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thiết bị chữa cháy - Trụ nước chữa cháy - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử


Xem nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.

 

Thuộc tính văn bản
Loại văn bản Các loại văn bản khác
Cơ quan ban hành
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 12/03/2024
Ngày hết hạn lấy ý kiến 12/05/2024