Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường sắt

28/03/2024
Lượt xem: 630
Bộ Công an dự thảo Thông tư quy định trình tự, nội dung kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt của Cảnh sát giao thông để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.
 Lực lượng Cảnh sát giao thông đường sắt.
Lực lượng Cảnh sát giao thông thực hiện kiểm tra, kiểm soát đối với tuyến đường sắt.


Dự thảo Thông tư này quy định về nguyên tắc, nhiệm vụ, quyền hạn, nội dung, bố trí lực lượng, trình tự kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính và trách nhiệm trong công tác kiểm tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông đường sắt của Cảnh sát giao thông; huấn luyện, bổ túc nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ trên tàu.

Đối tượng áp dụng là: Sĩ quan, hạ sĩ quan Cảnh sát giao thông, lực lượng Công an khác có liên quan; Công an các đơn vị, địa phương; Lực lượng bảo vệ trên tàu thuộc doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt (sau đây viết gọn là lực lượng bảo vệ trên tàu); Doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt; Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo đó, dự thảo Thông tư này bổ sung quy định phân công tuyến, địa bàn kiểm tra, kiểm soát của Cục Cảnh sát giao thông; Công an cấp tỉnh. Trong đó giao Cục Cảnh sát giao thông thực hiện kiểm tra, kiểm soát đối với tuyến đường sắt quốc gia Hà Nội – TP.Hồ Chí Minh; trường hợp cần thiết, tổ chức lực lượng kiểm tra, kiểm soát trên phạm vi toàn quốc. Giao Công an cấp tỉnh kiểm tra, kiểm soát các tuyến đường sắt quốc gia không thuộc tuyến đường do Cục Cảnh sát giao thông được giao thực hiện kiểm tra, kiểm soát; tuyến đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng, tuyến đường nhánh kết nối với tuyến đường sắt quốc gia.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng bổ sung quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát giao thông trong kiểm tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông đường sắt.

Ngoài ra, dự thảo quy định cán bộ Cảnh sát giao thông sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện, thu thập hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông đường sắt. Kết quả thu thập được bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ là bản ảnh, hình ảnh, phiếu in, chỉ số đo, dữ liệu lưu trong bộ nhớ của các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ; được thống kê, lập danh sách, in thành bản ảnh hoặc bản ghi thu về hành vi vi phạm và lưu trữ trong hồ sơ vụ việc vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật và của Bộ Công an về công tác hồ sơ.

Khi phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện, thu thập được thông tin, hình ảnh về hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông đường sắt, người có thẩm quyền xử phạt thực hiện như sau:

- Tổ chức lực lượng kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo quy định. Trường hợp người vi phạm đề nghị được xem thông tin, hình ảnh, kết quả thu thập được về hành vi vi phạm, Tổ Cảnh sát giao thông cho xem tại nơi kiểm tra, kiểm soát; nếu chưa có thông tin, hình ảnh, kết quả tại nơi kiểm tra, kiểm soát thì hướng dẫn người vi phạm xem khi đến xử lý vi phạm tại trụ sở đơn vị;

- Trường hợp chưa thực hiện được việc kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thì thực hiện theo quy định tại Điều 22 Thông tư này.

Toàn văn dự thảo Thông tư được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 60 ngày kể từ ngày đăng. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể xem toàn văn dự thảo và tham gia đóng góp ý kiến tại đây.

Minh Ngân