Tờ gấp pháp luật phổ biến Nghị định số 53 quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng

22/11/2022
Lượt xem: 1669
Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an trân trọng giới thiệu 12 Tờ gấp pháp luật phổ biến về Nghị định số 53/2022/NĐ-CP ngày 15/8/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng.

Xem nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.

 

Ban Biên tập