• Văn bản mới
  • Văn bản có hiệu lực trong tháng
  • Giới thiệu văn bản mới

Ngày ban hành: 18/12/2023

Ngày hiệu lực: 01/02/2024

Thông tư quy định về tiêu chuẩn sức khỏe đặc thù và khám sức khỏe đối với lực lượng Công an nhân dân

Ngày ban hành: 14/11/2023

Ngày hiệu lực: 01/01/2024

Thông tư quy định quy trình tiếp nhận, phân loại, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự thuộc thẩm quyền giải quyết của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong Công an nhân dân

Ngày ban hành: 24/11/2023

Ngày hiệu lực: 15/01/2024

Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo

Ngày ban hành: 29/12/2023

Ngày hiệu lực: 30/03/2024

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ

Ngày ban hành: 19/12/2023

Ngày hiệu lực: 19/12/2023

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí đường bộ

Ngày ban hành: 13/12/2023

Ngày hiệu lực: 01/02/2024

Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an.

Ngày ban hành: 31/10/2023

Ngày hiệu lực: 15/12/2023

Nghị định quy định về phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam

Ngày ban hành: 08/12/2023

Ngày hiệu lực: 02/02/2024

Quy định về Trưởng phòng nghiệp vụ của Công an nhân dân có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình

Ngày ban hành: 17/11/2023

Ngày hiệu lực: 01/01/2024

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú; Thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú; Thông tư số 57/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về quy trình đăng ký cư trú.

Ngày ban hành: 17/11/2023

Ngày hiệu lực: 01/01/2024

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa

Ngày ban hành: 25/01/2024

Ngày hiệu lực: 10/03/2024

Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong Công an nhân dân giai đoạn 2024-2028

Ngày ban hành: 19/01/2024

Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo

Ngày ban hành: 29/12/2023

Ngày hiệu lực: 30/03/2024

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” trong Công an nhân dân

Ngày ban hành: 08/05/2023

Chỉ thị về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của lực lượng Công an nhân dân

Ngày ban hành: 15/08/2022

Văn bản hợp nhất Thông tư quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Ngày ban hành: 24/06/2022

Văn bản hợp nhất Thông tư quy định về quy trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của Cảnh sát đường thủy

Ngày ban hành: 24/06/2022

Văn bản hợp nhất Thông tư quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông

Ngày ban hành: 24/06/2022

Văn bản hợp nhất Thông tư quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan

Ngày ban hành: 24/06/2022

Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trong Công an nhân dân

Ngày ban hành: 04/07/2022

Không có nội dung