• Toàn văn
  • Thuộc tính
  • Góp ý
  • Tải về
  • Dự thảo Báo cáo quốc gia lần thứ hai về thực thi Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người

Xem nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.

Thuộc tính văn bản
Loại văn bản Báo cáo
Cơ quan ban hành
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 26/09/2023
Ngày hết hạn lấy ý kiến 26/10/2023

Thời gian lấy ý kiến đã kết thúc