• Toàn văn
  • Thuộc tính
  • Góp ý
  • Tải về
  • Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân


Xem nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.

 

Thuộc tính văn bản
Loại văn bản Luật
Cơ quan ban hành
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 17/01/2023
Ngày hết hạn lấy ý kiến 17/03/2023

Thời gian lấy ý kiến đã kết thúc