• Toàn văn
  • Thuộc tính
  • Góp ý
  • Tải về
  • Dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ

Xem nội dung chi tiết tại file đính kèm./.

Thuộc tính văn bản
Loại văn bản Luật
Cơ quan ban hành Quốc hội
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 13/07/2023
Ngày hết hạn lấy ý kiến 13/09/2023

Thời gian lấy ý kiến đã kết thúc