• Toàn văn
  • Thuộc tính
  • Góp ý
  • Tải về
  • Dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử

Xem nội dung ở tệp đính kèm./.

 

Thuộc tính văn bản
Loại văn bản Nghị định
Cơ quan ban hành
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 24/01/2022
Ngày hết hạn lấy ý kiến 24/03/2022

Thời gian lấy ý kiến đã kết thúc