• Toàn văn
  • Thuộc tính
  • Góp ý
  • Tải về
  • Dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở (đã chỉnh lý)

Xem nội dung ở tệp đính kèm./.

 

Thuộc tính văn bản
Loại văn bản Luật
Cơ quan ban hành
Ngày bắt đầu lấy ý kiến
Ngày hết hạn lấy ý kiến

Thời gian lấy ý kiến đã kết thúc