• Toàn văn
  • Thuộc tính
  • Góp ý
  • Tải về
  • Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ

Xem nội dung ở file đính kèm./.

Thuộc tính văn bản
Loại văn bản Luật
Cơ quan ban hành Quốc hội
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 19/04/2023
Ngày hết hạn lấy ý kiến 19/06/2023

Thời gian lấy ý kiến đã kết thúc