Thông tư quy định về quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Mới đây, Bộ trưởng Tô Lâm đã ký ban hành Thông tư số 17/2021/TT-BCA quy định về quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH). Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/3/2021, thay thế Thông tư số 52/2014/TT-BCA ngày 28/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và chữa cháy.

Thông tư số 17/2021/TT-BCA gồm 03 chương 16 điều, quy định về nguyên tắc, nội dung, hồ sơ, chế độ thống kê, báo cáo và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở có liên quan trong quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện PCCC và CNCH, áp dụng đối với Công an các đơn vị, địa phương và sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân (sau đây gọi chung là cán bộ, chiến sĩ) được giao nhiệm vụ quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện PCCC và CNCH; cơ quan, tổ chức, cơ sở có liên quan đến việc quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện PCCC và CNCH.

 

Theo đó, Thông tư quy định nhà, kho, bãi để phương tiện PCCC và CNCH phải bảo đảm an ninh, trật tự, có hệ thống thiết bị chiếu sáng, được trang bị phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy thông dụng và đáp ứng các điều kiện như: có mái che, tường bao quanh, bảo đảm khô ráo, thoáng khí, sạch sẽ; có các biện pháp phòng, chống mưa, nắng…

 

Xe chữa cháy, xe chuyên dùng phục vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, máy bơm chữa cháy phải được bố trí trong nhà; tàu, xuồng, ca nô chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ phải được bố trí tại bến bãi bảo đảm yêu cầu hoạt động của phương tiện. Các phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khác phải được bố trí ở nơi đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 6 hoặc trong các khoang chứa phương tiện của xe chữa cháy, xe chuyên dùng và quản lý an toàn, bảo đảm thường trực sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

 

Xe chữa cháy, xe chuyên dùng phục vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, máy bơm chữa cháy và các phương tiện PCCC và CNCH khác chưa sử dụng phải được bảo quản trong kho hoặc nơi quản lý phương tiện PCCC và CNCH đáp ứng yêu cầu để quản lý, bảo quản đúng quy định theo từng chủng loại. Bên cạnh đó, việc bảo quản, bảo dưỡng các phương tiện PCCC và CNCH sẽ được thực hiện thường xuyên và định kỳ theo quy định tại Điều 7, 8 Thông tư này…

 

Ngoài ra, trách nhiệm của cơ quan Công an trong quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện PCCC và CNCH; trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở trong quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện PCCC và CNCH; trách nhiệm của người được giao quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện PCCC và CNCH cũng đã được quy định cụ thể.

 

Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2021/TT-BCA là 08 phụ lục đính kèm dưới đây: