STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
421 Cần có những biện pháp mạnh mẽ hơn nữa để đấu tranh phòng, chống tội phạm Đấu tranh phòng chống tội phạm Cử tri tỉnh Trà Vinh 5784
422 Về việc tăng biên chế cho lực lượng Công an cơ sở xã, phường Chế độ chính sách Cử tri tỉnh Đồng Nai 7008
423 Việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư Đấu tranh phòng chống tội phạm Cử tri Thành phố Hồ Chí Minh 5045
424 Về việc tổ chức bộ máy của Công an cấp xã tại các đô thị lớn Đấu tranh phòng chống tội phạm Đạt Tuấn Nguyễn 5243
425 Hướng dẫn thực hiện việc quản lý tin tố giác, tin báo về tội phạm Đấu tranh phòng chống tội phạm Cử tri tỉnh Hải Dương 4146
426 Ngăn ngừa và trấn áp các loại tội phạm trong tình hình hiện nay Đấu tranh phòng chống tội phạm Cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 19718
427 Tăng thời gian giam giữ hành chính đối với các đối tượng làm mất trật tự xã hội Đấu tranh phòng chống tội phạm Cử tri tỉnh An Giang 4349
428 Thủ tục sang tên, đổi chủ phương tiện, nhất là hộ nghèo Đấu tranh phòng chống tội phạm Cử tri tỉnh An Giang 4061
429 Bộ Công an chấn chỉnh và xử lý nghiêm tiêu cực... Đấu tranh phòng chống tội phạm Cử tri thành phố Hải Phòng 5089
430 Về việc xử phạt xe máy không chính chủ Đấu tranh phòng chống tội phạm Cử tri tỉnh Khánh Hòa 4253