Hỏi đáp trực tuyến

Hỏi về cách tính lương hưu và trợ cấp về hưu theo bảo hiểm xã hội trong lực lượng Công an nhân dân

Người gửi: Nguyễn Trung Thành

Tôi sinh năm 1956, công tác trong lực lượng Công an nhân dân (CAND) từ năm 1978, tính đến nay được 38 năm, hệ số lương 7.4. Ngày 01/6/2015 tôi về hưu và đến ngày 01/6/2016 có quyết định và chính thức hưởng lương theo bảo hiểm xã hội (BHXH). Tôi muốn hỏi, lương hưu và trợ cấp về hưu theo BHXH của tôi được tính như thế nào? Chế độ trợ cấp đối với người phục vụ trong ngành khi đủ tuổi về hưu như thế nào?

Ngày hỏi: 11/09/2019 Lượt xem: 5385

Câu trả lời

Theo nội dung câu hỏi, xác định tại thời điểm hưởng chế độ hưu trí (01/6/2016) đồng chí Nguyễn Trung Thành là sĩ quan CAND, căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, Luật CAND số 73/2014/QH13 ngày 27/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thì tại thời điểm hưởng chế độ hưu trí nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 54 Luật BHXH thì đồng chí được hưởng chế độ sau:

1. Về chế độ hưu trí 

- Lương hưu hàng tháng bằng 75% mức bình quân tiền lương đóng BHXH của 60 tháng cuối trước khi nghỉ hưu tương ứng với 30 năm đóng BHXH.

- Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu bằng 04 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 60 tháng cuối trước khi nghỉ hưu, tương ứng với 08 năm đóng BHXH.  

2. Ngoài ra khi nghỉ hưu đồng chí còn được hưởng trợ cấp một lần đối với thời gian tăng thêm do quy đổi với mức cứ 01 năm được trợ cấp bằng 01 tháng tiền lương liền kề trước khi nghỉ hưu nếu thời gian sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương có thời gian trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc công tác ở địa bàn, ngành nghề có tính chất đặc thù (mức quy đổi quy định tại Điều 19 Nghị định 103/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật CAND). 

Do chưa rõ cụ thể quá trình công tác ghi trong hồ sơ của đồng chí nên đề nghị đồng chí liên hệ với cơ quan tổ chức cán bộ nơi đồng chí công tác trước khi nghỉ hưu để tìm hiểu rõ thêm.

 

Người trả lời: Bộ Công an