Hỏi đáp trực tuyến

Về việc bố trí công tác cho các Trưởng Công an xã hiện nay (không phải Công an chính quy)

Người gửi: Cử tri

Vừa qua Bộ Công an đã quyết định công nhận các xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự và yêu cầu bố trí Công an chính quy làm Trưởng Công an các xã này. Vì vậy, đề nghị Bộ Công an phối hợp với các bộ, ngành có liên quan hướng dẫn việc bố trí công tác cho các Trưởng Công an xã hiện nay (không phải Công an chính quy) để địa phương có cơ sở triển khai thực hiện.

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 13777

Câu trả lời

Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở, Khoản 4, Điều 10 Pháp lệnh Công an xã quy định: Trường hợp cần thiết, do yêu cầu bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội, Giám đốc Công an cấp tỉnh sau khi trao đổi thống nhất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, quyết định điều động sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân đảm nhiệm các chức danh Công an xã. Đồng thời, Khoản 2 Điều 21 Pháp lệnh cũng giao Bộ trưởng Bộ Công an quy định cụ thể và chỉ đạo thực hiện việc điều động sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân đảm nhiệm các chức danh Công an xã phù hợp với điều kiện cụ thể của các địa phương.

Thực hiện Pháp lệnh Công an xã, ngày 24/5/2010, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 15/2010/TT-BCA quy định việc điều động sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân đảm nhiệm các chức danh Công an xã ở các xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự. Cụ thể, tại Khoản 1, Điều 13 Thông tư số 15 quy định: “Sau khi được Bộ Công an xác định các xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Trưởng Công an huyện lựa chọn cán bộ (tại chỗ hoặc các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh) để báo cáo với Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện danh sách cán bộ dự kiến bố trí đảm nhiệm các chức danh Công an xã; đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân huyện có chính sách giải quyết phù hợp đối với công chức xã đang đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã”. Bộ trưởng Bộ Công an cũng đã ban hành Quyết định số 1870/QĐ-BCA ngày 24/5/2010 phê duyệt Đề án bố trí sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân đảm nhiệm các chức danh Công an xã ở các xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự.


Việc điều động Công an chính quy về tăng cường cho Công an xã là một quy định mới của Pháp lệnh Công an xã so với Nghị định số 40/CP của Chính phủ về Công an xã. Quy định này nhằm bảo đảm tăng cường lực lượng được đào tạo bài bản, có chuyên môn nghiệp vụ để tăng cường cho lực lượng Công an xã. Tuy nhiên, việc điều động Công an chính quy về tăng cường cho Công an xã chỉ được thực hiện trong trường hợp cần thiết, do yêu cầu về bảo vệ an ninh, trật tự mà Công an xã không thể đảm đương được./.

Người trả lời: Bộ Công an