Hỏi đáp trực tuyến

Về việc trao quyền cho lực lượng Công an xã được kiểm tra giao thông trong địa bàn nông thôn

Người gửi: Cử tri

Đề nghị trao quyền cho lực lượng Công an xã được kiểm tra giao thông trong địa bàn nông thôn để góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông ở vùng nông thôn.

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 5250

Câu trả lời

Để tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) ở địa bàn nông thôn, ngày 24/3/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 27/2010/NĐ-CP quy định việc huy động các lực lượng Cảnh sát khác và Công an xã phối hợp với Cảnh sát giao thông đường bộ tham gia tuần tra, kiểm soát TTATGT đường bộ trong trường hợp cần thiết; ngày 02/7/2011, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 47/2011/TT-BCA, trong đó quy định Công an cấp xã tham gia phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông trong trường hợp cần thiết. Mặt khác, tại Điều 11 Thông tư số 12/2010/TT-BCA ngày 08/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Công an về hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh Công an xã và Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã đã quy định: “Công an xã có trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng cấp có kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân chấp hành đúng các quy định của pháp luật về bảo đảm TTATGT; tham gia phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT trên địa bàn xã…”.


Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu bảo đảm TTATGT trong tình hình hiện nay ở địa bàn nông thôn, Bộ Công an sẽ nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2010/TT-BCA nêu trên, để quy định rõ hơn về nhiệm vụ bảo đảm TTATGT của Công an xã ở địa bàn nông thôn.

Người trả lời: Bộ Công an