STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
31 Điều khiển xe ô tô tải đi vào đường cấm Trật tự, an toàn giao thông Trương Ngọc Thịnh 2514
32 Cảnh sát giao thông hóa trang khi thực thi nhiệm vụ Trật tự, an toàn giao thông Trần Thúy Quỳnh 979
33 Xử phạt đối với hành vi giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển xe tham gia giao thông Trật tự, an toàn giao thông Đỗ Huy 1319
34 Xin giấy phép đi vào tuyến đường cấm đỗ, cấm dừng Trật tự, an toàn giao thông Phạm Vũ Thắng 670
35 Xử phạt đối với xe ô tô tải thiếu bạt phủ Trật tự, an toàn giao thông Lê Nguyên 8168
36 Phân biệt xe máy điện và xe đạp điện Trật tự, an toàn giao thông Đỗ Đức Bình 12969
37 Hỏi về làn đường dành cho xe ô tô khi tham gia giao thông Trật tự, an toàn giao thông Nguyễn Cao Thuận 869
38 Về trường hợp làm mất biên bản xử phạt vi phạm giao thông Trật tự, an toàn giao thông Võ Huệ 70144
39 Điều kiện để được hoạt động kinh doanh trên thuyền Trật tự, an toàn giao thông Phạm Văn Hưng 1835
40 Thủ tục đổi giấy phép lái xe trực tuyến Trật tự, an toàn giao thông Nguyễn Thành Trung 2530