Hỏi đáp trực tuyến

Các trường hợp không được đề nghị đặc xá

Người gửi: Quỳnh Sen

Bộ Công an cho tôi hỏi, anh trai tôi đã có 02 tiền án và trong thời gian chấp hành án phạt tù anh tôi đã thực hiện tốt nội quy trại giam và tích cực lao động cải tạo thì có được đề nghị đặc xá hay không? Và trường hợp nào không được đề nghị đặc xá?

Ngày hỏi: 18/09/2019 Lượt xem: 3213

Câu trả lời

Căn cứ Điều 11 Luật Đặc xá năm 2017 quy định về các trường hợp không được đề nghị đặc xá như sau:

- Bản án hoặc quyết định của Tòa án đối với người đó đang có kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội khác;

- Trước đó đã được đặc xá;

- Có từ 02 tiền án trở lên;

- Trường hợp khác do Chủ tịch nước quyết định.

Trường hợp của anh trai công dân Quỳnh Sen, mặc dù trong thời gian chấp hành án đã thực hiện tốt nội quy trại giam và tích cực lao động cải tạo nhưng đã có 02 tiền án nên thuộc một trong các trường hợp không được đề nghị đặc xá. Đồng thời, công dân có thể tham khảo Luật Đặc xá để hiểu rõ các quy định của pháp luật về đặc xá nhất là điều kiện được đề nghị đặc xá và các trường hợp không được đề nghị đặc xá. 

Người trả lời: Bộ Công an