Đại diện đặc biệt của INTERPOL đảm nhận chức vụ mới tại Liên Hợp Quốc

25/10/2023
Bà Roraima Ana Andriani chính thức trở thành người phụ nữ đầu tiên đứng đầu Văn phòng đại diện, đảm nhiệm chức vụ Đại diện đặc biệt của INTERPOL tại Liên Hợp quốc, giữ vai trò then chốt trong việc xác định, thúc đẩy các lĩnh vực cần tăng cường hợp tác giữa hai tổ chức.

Với sự nghiệp thực thi pháp luật kéo dài hơn 30 năm ở cấp quốc gia, khu vực và quốc tế, trước khi được bổ nhiệm, bà giữ chức vụ Quyền Giám đốc điều hành quan hệ đối tác và kế hoạch, giám sát các mối quan hệ đối tác chiến lược của INTERPOL và thúc đẩy mối quan hệ với các tổ chức khu vực và quốc tế, bao gồm cả Liên Hợp quốc.
 
Trong cuộc gặp với Tổng thư ký Liên Hợp quốc António Guterres, bà Andriani bày tỏ mục tiêu tăng cường hợp tác với Liên Hợp quốc, đặc biệt là trong việc chống tội phạm môi trường. Bà Andriani cũng nhấn mạnh sự cấp thiết của việc thúc đẩy bình đẳng giới và thu hút giới trẻ tham gia vào các cuộc đối thoại có ý nghĩa, đây là những sáng kiến quan trọng của cả hai tổ chức.

Được thành lập tại Vienna cách đây 100 năm, INTERPOL là đơn vị hỗ trợ lâu dài cho hợp tác Cảnh sát quốc tế giữa 195 quốc gia thành viên, khuôn khổ toàn cầu để định hướng trong bối cảnh an ninh quốc tế đang phát triển.
 

Bản quyền: INTERPOL
Tìm kiếm