INTERPOL và Pháp ký thỏa thuận tăng cường hợp tác đảm bảo an toàn tại Thế vận hội Olympic 2024

02/11/2023
Trước Thế vận hội Olympic và Paralympic Paris 2024, INTERPOL và Pháp đã ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm tăng cường an ninh và hợp tác quốc tế trong sự kiện toàn cầu này.
INTERPOL và Pháp ký thỏa thuận tăng cường hợp tác Cảnh sát.
INTERPOL và Pháp ký thỏa thuận tăng cường hợp tác Cảnh sát.


Thỏa thuận tăng cường hợp tác Cảnh sát bao gồm nhiều lĩnh vực dựa trên mạng lưới toàn cầu và chuyên môn của INTERPOL, bao gồm:

- Hợp tác tổ chức các hội thảo và cuộc họp chung trước sự kiện;

- Trao đổi thông tin liên tục nhằm giải quyết hiệu quả các mỗi đe dọa tiềm ẩn, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia;

- Hỗ trợ chiến lược nhằm tăng cường thực thi pháp luật đối phó với các tình huống phức tạp;

- Triển khai Đội hỗ trợ sự kiện lớn của INTERPOL (IMEST) tại sự kiện nhằm đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ với Bộ phận trung tâm hợp tác Cảnh sát.

Hợp tác quốc tế là cần thiết cho sự thành công của các sự kiện lớn và giữ an toàn cho vận động viên, khán giả và những người tham gia. Các thành viên của IMEST tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi tin nhắn và dữ liệu quan trọng của Cảnh sát giữa các quốc gia. Dữ liệu này bao gồm dấu vân tay, ảnh, thông báo truy nã và dữ liệu liên quan đến giấy thông hành bị đánh cắp và thất lạc, cũng như xe cơ giới bị đánh cắp.

Đội hỗ trợ sự kiện lớn của INTERPOL triển khai hoạt động lần đầu tiên vào năm 2002 tại Hoa Kỳ để phục vụ Thế vận hội Olympic mùa đông ở thành phố Salt Lake. Đến nay, gần 160 đội đã được triển khai cho các sự kiện trên toàn thế giới.

Bản quyền INTERPOL
Tìm kiếm