Tờ gấp pháp luật phổ biến, tuyên truyền về Luật Phòng, chống rửa tiền

17/01/2023
Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an trân trọng giới thiệu 10 tờ gấp pháp luật phổ biến, tuyên truyền về Luật Phòng, chống rửa tiền.

Xem nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.

 

Ban Biên tập