Hỏi đáp trực tuyến

Các giải pháp tăng cường công tác quản lý, ngăn chặn nạn mua bán pháo lậu

Người gửi: Cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Cử tri phản ánh: Trước đây, Nhà nước nghiêm cấm đốt pháo, nhưng trong vài năm gần đây lại cho người dân đốt pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán. Cử tri kiến nghị cơ quan chức năng phải có kế hoạch và biện pháp quản lý chặt chẽ nạn mua bán pháo lậu, nhằm phòng tránh tình trạng cháy, nổ xảy ra.

Ngày hỏi: 08/12/2023 Lượt xem: 3436

Câu trả lời

Về nội dung này, Bộ Công an trả lời như sau:

Trước đây, theo Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo, Nhà nước nghiêm cấm đốt pháo (trừ các trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cấp phép). Năm 2015, Quốc hội thông qua Bộ luật Hình sự 2015 và năm 2017 thông qua Luật số 12/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự 2015, trong đó chỉ quy định xử lý hình sự đối với các hành vi sản xuất, mua bán, tàng trữ pháo nổ; đối với pháo hoa và và các loại pháo khác thì không bị xử lý hình sự.

Để đảm bảo thống nhất giữa các văn bản quy phạm pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về pháo, củng cố hành lang pháp lý trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý, bảo quản, sử dụng và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về pháo và đáp ứng nhu cầu sử dụng pháo chính đáng, hợp pháp của người dân, Bộ Công an đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 về quản lý, sử dụng pháo (thay thế Nghị định số 36/2009/NĐ-CP), trong đó cho phép cơ quan, tổ chức, cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ được sử dụng pháo hoa trong các trường hợp lễ, tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị, khai trương, ngày kỷ niệm, trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và chỉ được mua pháo hoa tại các tổ chức, doanh nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh pháo hoa (Điều 17). 

Nhằm tăng cường công tác quản lý, ngăn chặn nạn mua bán pháo lậu nhằm phòng tránh tình trạng cháy nổ xảy ra, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao Bộ Công an đã triển khai các giải pháp sau:

(1). Tăng cường hoàn thiện hành lang pháp lý trong lĩnh vực này, như ban hành Thông tư số 125/2021/TT-BCA ngày 30/12/2021 ban hành quy chuẩn kỹ thuật an toàn trong nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng và tiêu hủy pháo hoa, pháo hoa nổ, danh mục chi tiết mã số hồ sơ các loại pháo, vũ khí thể thao, vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ…; tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 56/2023/NĐ-CP, ngày 24/7/2023 (có hiệu lực từ 15/8/2023) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện về an ninh trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 về quản lý, sử dụng con dấu, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định về quản lý, sử dụng pháo; trong đó quy định chặt chẽ hơn về thủ tục cấp giấy phép mua, giấy phép vận chuyển pháo hoa để kinh doanh, trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý, bảo quản, sử dụng và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về pháo để góp phần ngặn chặn tình trạng pháo lậu.

(2). Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương quyết liệt thực hiện các biện pháp công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về pháo, nhất là đấu tranh ngăn chặn việc thẩm lậu pháo trái phép vào Việt Nam qua tuyến biên giới; đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng chế tạo, sản xuất pháo trái phép; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân không tàng trữ, chế tạo, sản xuất, vận chuyển, mua bán pháo trái phép; tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật về pháo. Đồng thời, tăng cường phối hợp kiểm tra, quản lý chặt chẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh pháo hoa của các doanh nghiệp sản xuất pháo hoa để đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối từ khâu sản xuất đến khâu cung ứng sản phẩm ra thị trường theo đúng quy định của pháp luật để bảo đảm an toàn cháy nổ, an toàn tính mạng, sức khỏe của người dân.

 

Người trả lời: Bộ Công an