Hỏi đáp trực tuyến

Chế độ bảo hiểm cho chiến sĩ Công an

Người gửi: Lê Vân Anh

Bố cháu là chiến sĩ Công an nhân dân đang công tác tại tỉnh Đồng Nai. Bố cháu vừa trải qua cơn nhồi máu cơ tim buộc phải cấp cứu và mổ khẩn cấp nên không đi bệnh viện đúng tuyến được. Vậy Bộ Công an cho cháu hỏi trường hợp như bố cháu thì có được hưởng chế độ bảo hiểm y tế của cán bộ, chiến sĩ Công an hay không ?

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 3054

Câu trả lời

Căn cứ Nghị định số 70/2015/NĐ-CP ngày 01/9/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và người làm công tác Cơ yếu, ngày 14/10/2015 Bộ Công an đã có Kế hoạch số 247/KH-BCA-X11 triển khai thực hiện bảo hiểm y tế đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ và học viên Công an nhân dân. Theo đó, năm 2016 Công an tỉnh Đồng Nai và trường hợp bệnh của bố bạn Lê Vân Anh chưa thực hiện bảo hiểm y tế theo lộ trình.

Căn cứ khoản 1 điều 24 Nghị định số 70/2015/NĐ-CP thì chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với bố bạn Vân Anh chưa do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán mà do ngân sách nhà nước chi trả theo quy định hiện hành. Đề nghị bạn Vân Anh liên hệ với Công an tỉnh Đồng Nai để được hướng dẫn thanh toán các chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho bố theo quy định./.

Người trả lời: Bộ Công an