Hỏi đáp trực tuyến

Hỏi về việc tính thâm niên trong Công an nhân dân

Người gửi: Trần Quang Thịnh

Tháng 2/2011 tôi tham gia nghĩa vụ công an nhân dân (CAND) và hoàn thành nghĩa vụ xuất ngũ vào tháng 3/2014. Đến tháng 10/2014 tôi thi đậu và học tại trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V. Bộ Công an cho tôi hỏi, trường hợp của tôi có được giữ thâm niên liên tục từ lúc nhập ngũ hay không, nếu được thì theo quy định nào? 

Ngày hỏi: 16/10/2020 Lượt xem: 5362

Câu trả lời

Căn cứ quy định tại Thông tư số 54/2014/TT-BCA ngày 30/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chế độ phụ cấp thâm niên nghề trong CAND: “Các trường hợp được cộng thời gian công tác để tính hưởng phụ cấp thâm niên khi có đủ 5 năm (60 tháng) công tác trong CAND:

Sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ trong CAND; sỹ quan, hạ sỹ quan, binh sỹ trong Quân đội nhân dân (QĐND) đã được thực hiện chế độ xuất ngũ (trừ trường hợp xuất ngũ do vi phạm kỷ luật), chuyển ngành sau đó được tuyển vào công tác trong CAND thì được cộng thời gian trước đây công tác trong QĐND hoặc trong CAND để tính hưởng phụ cấp thâm niên.

Trường hợp được tuyển trở lại công tác trong CAND nhưng chưa hưởng chế độ trợ cấp xuất ngũ hoặc cá nhân nộp lại khoản trợ cấp xuất ngũ đã được hưởng thì được cộng thời gian trước đây công tác trong CAND, QĐND để tính hưởng phụ cấp thâm niên (không phải chờ sau 5 năm công tác trong CAND mới được cộng để hưởng phụ cấp thâm niên)”.


Như vậy, trường hợp của bạn đọc Trần Quang Thịnh, nguyên là chiến sỹ nghĩa vụ từ tháng 02/2011 đến tháng 03/2014 thì xuất ngũ. Sau đó, đến tháng 10/2014, bạn dự thi và trúng tuyển Trung cấp Cảnh sát nhân dân V nên việc xác định thời gian để tính hưởng phụ cấp thâm niên như sau:

- Nếu bạn nộp lại khoản trợ cấp đã được hưởng trước khi xuất ngũ trong thời gian không quá 01 năm (12 tháng) kể từ ngày quyết định xuất ngũ có hiệu lực và đã nộp khoản tiền này thì việc tính thời gian công tác để hưởng phụ cấp thâm niên được xác định kể từ khi nhập ngũ (tháng 02/2011) nhưng phải trừ thời gian xuất ngũ (từ tháng 4/2014 đến tháng 9/2014).

- Nếu bạn không nộp lại khoản trợ cấp đã được hưởng trước khi xuất ngũ thì phải sau 05 năm công tác, kể từ khi trúng tuyển vào Trung cấp Cảnh sát nhân dân V (đến 10/2019), bạn mới được cộng thời gian nguyên là chiến sỹ nghĩa vụ (từ tháng 02/2011 đến tháng 3/2014) để hưởng phụ cấp thâm niên.

 

Người trả lời: Bộ Công an