Từ 1/1/2024: Công an xã bán chuyên trách của Hà Nội được hỗ trợ 1,4 lần mức lương cơ sở

11/12/2023
Lượt xem: 2683
Hội đồng nhân dân TP Hà Nội đã nhất trí thông qua nghị quyết quy định Công an xã bán chuyên trách được hỗ trợ 1,4 lần lương cơ sở từ ngày 1/1/2024.
Quang cảnh Kỳ họp sáng 8/12/2023.
Quang cảnh Kỳ họp sáng 8/12/2023.

 

Tại Kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân (HĐND) TP Hà Nội, các đại biểu đã nhất trí thông qua nội dung nghị quyết quy định số lượng, mức phụ cấp thường xuyên đối với Công an xã bán chuyên trách được bố trí ở thôn tham gia đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở. 

Chưa tương xứng với mức độ, khối lượng công việc của Công an xã bán chuyên trách đảm nhiệm

Trình bày Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định số lượng, mức phụ cấp thường xuyên đối với công an xã bán chuyên trách được bố trí ở thôn tham gia bảo đảm ANTT ở cơ sở; mức chi hỗ trợ thôi việc đối với Công an xã bán chuyên trách nghỉ công tác mà không bố trí sắp xếp được công tác khác hoặc không tiếp tục tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn TP Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, sau khi thực hiện chủ trương bố trí Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã, trên địa bàn TP còn 3.774 Công an xã bán chuyên trách tiếp tục tham gia công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở. 

Trong đó có 254 đồng chí nguyên là Phó Trưởng Công an xã; 683 đồng chí nguyên là Công an viên thường trực; 2.837 đồng chí là Công an viên thôn và đều được bố trí tạm thời làm Công an viên thôn.

Về chế độ chính sách, trước khi triển khai Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã, lực lượng Công an xã bán chuyên trách được xác định là “người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn” nên được hưởng chế độ chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 23/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của HĐND TP về quy định kiện toàn tổ chức và chế độ chính sách đối với lực lượng Công an xã trên địa bàn TP và Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐ.

Tuy nhiên, từ năm 2019 đến nay có 297/297 xã đã được đưa ra khỏi diện trọng điểm phức tạp về ANTT do yêu cầu của việc thực hiện nông thôn mới. Do đó, lực lượng Công xã bán chuyên trách không còn được hưởng chế độ hỗ trợ thường trực sẵn sàng chiến đấu tại các xã trọng điểm phức tạp (1.490.000 đồng/người/tháng).

Vì vậy, hiện 3.774/3.774 đồng chí Công an xã bán chuyên trách tiếp tục tham gia công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở đều được chi trả mức phụ cấp hàng tháng theo hệ số 0,7 mức lương cơ sở và hỗ trợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. 

Nếu trừ đi tiền đóng bảo hiểm xã hội theo diện tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hàng tháng, mỗi Công an viên bán chuyên trách chỉ còn thu nhập 910.120 đồng/người/tháng (giảm 1.490.000 đồng/người/tháng so với trước đây).

Giám đốc Công an TP Nguyễn Hải Trung trình bày Tờ trình tại Kỳ họp.
Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội trình bày Tờ trình tại Kỳ họp.

 

Đây là mức thu nhập được thực hiện từ năm 2011 đến nay, chưa tương xứng với mức độ, khối lượng công việc của Công an xã bán chuyên trách đảm nhiệm; chưa phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và thu nhập bình quân thực tế của người lao động ở Thủ đô; thấp so với các chức danh người hoạt động không chuyên trách khác, chưa đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng tối thiểu hàng ngày của mỗi gia đình. 

Trong khi đa số Công an viên bán chuyên trách đều đang trong độ tuổi lao động, là trụ cột, lao động chính trong gia đình - Trung tướng Nguyễn Hải Trung nêu.

Về giải quyết chế độ đối với Công an viên bán chuyên trách nghỉ công tác, Giám đốc Công an TP cho biết, từ khi thực hiện chủ trương đưa Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã đến nay đã có 2.210 đồng chí nghỉ công tác. Hiện còn 1.729 đồng chí là Công an bán chuyên trách nghỉ công tác chưa có chính sách hỗ trợ.

Đây đều là các đồng chí đã có quá trình công tác, cống hiến tích cực cho công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn TP trong nhiều năm qua. Nhiều đồng chí đã có quá trình công tác lâu dài trong lực lượng Công an xã (có 422 đồng chí có thời gian công tác trên 15 năm) nên rất cần được sự quan tâm, hỗ trợ, động viên khi kết thúc nhiệm vụ, xin nghỉ công tác.

Đại biểu HĐND TP Hà Nội bấm nút biểu quyết về nội dung nghị quyết.
Đại biểu HĐND TP Hà Nội bấm nút biểu quyết về nội dung nghị quyết.

 

Công an xã bán chuyên trách bố trí ở thôn được hỗ trợ thường xuyên bằng 1,4 lần mức lương cơ sở/người/tháng

Theo Trung tướng Nguyễn Hải Trung, tại các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND TP những năm gần đây, rất nhiều cử tri kiến nghị tăng mức phụ cấp đối với lực lượng Công an xã bán chuyên trách để động viên, khuyến khích lực lượng này yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Để đảm bảo chế độ chính sách cho lực lượng Công an xã bán chuyên trách tiếp tục tham gia công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở và đảm bảo quyền lợi, tại tờ trình, UBND TP đề xuất: Công an xã bán chuyên trách bố trí ở thôn được hỗ trợ thường xuyên bằng 1,4 lần mức lương cơ sở/người/tháng.

Hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với mức cụ thể như sau: bảo hiểm xã hội tự nguyện với mức đóng thấp nhất 22% mức chuẩn hộ nghèo (22% x 1.500.000 đồng = 330.000 đồng/người/tháng); bảo hiểm y tế hộ gia đình với mức 4,5% mức lương cơ sở (tương đương 81.000 đồng/người/tháng).

Về mức chi hỗ trợ thôi việc đối với Công an xã bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ mà không bố trí sắp xếp được công tác khác hoặc không tiếp tục tham gia bảo đảm ANTT ở cơ sở: UBND TP đề xuất, Phó Trưởng Công an xã, Công an viên thường trực, Công an viên thôn bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ mà không bố trí sắp xếp được công tác khác hoặc không tiếp tục tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở được hỗ trợ mỗi năm công tác 1 tháng phụ cấp tại thời điểm nghỉ công tác.

Trừ các trường hợp Trưởng Công an xã, Phó Trưởng Công an xã, Công an viên thường trực, Công an viên thôn bán chuyên trách xin nghỉ việc trước ngày 17/11/2017 (ngày Đề án 03/ĐA-CAHN về thí điểm bố trí Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã có hiệu lực) hoặc sau ngày Nghị quyết này có hiệu lực mà không thuộc diện dôi dư phải nghỉ công tác do bố trí sắp xếp lại số lượng theo quy định của Nghị quyết.

Thời điểm được hưởng chế độ hỗ trợ tính từ ngày 1/1/ 2024.

Báo cáo thẩm tra về Tờ trình, Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Duy Hoàng Dương nhấn mạnh, việc ban hành Nghị quyết quy định số lượng, mức hỗ trợ thường xuyên đối với Công an xã bán chuyên trách được bố trí ở thôn tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở phù hợp với điều kiện thực tế của TP Hà Nội hiện nay là cần thiết. Qua đó, để động viên, khuyến khích lực lượng này yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Duy Thanh
Tìm kiếm