Gia đình và nhà trường có trách nhiệm gì trong phòng, chống mua bán người?

Người gửi: Võ Minh Phan

Bộ Công an cho tôi hỏi, theo quy định hiện hành, gia đình và nhà trường có trách nhiệm gì trong phòng, chống mua bán người?

Ngày hỏi: 18/12/2023 - Lượt xem: 2776

Câu trả lời

Tại Điều 13 Luật Phòng, chống mua bán người quy định về gia đình tham gia phòng ngừa mua bán người như sau:

1. Cung cấp thông tin cho thành viên trong gia đình về thủ đoạn mua bán người và các biện pháp phòng, chống mua bán người.

2. Phối hợp với nhà trường, cơ quan, tổ chức và các đoàn thể xã hội trong phòng, chống mua bán người.

3. Chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân là thành viên của gia đình để họ hòa nhập cuộc sống gia đình và cộng đồng.

4. Động viên nạn nhân là thành viên của gia đình hợp tác với các cơ quan có thẩm quyền trong phòng, chống mua bán người.

Tại Điều 14 Luật Phòng, chống mua bán người quy định về nhà trường và các cơ sở giáo dục, đào tạo tham gia phòng ngừa mua bán người như sau:

1. Quản lý chặt chẽ việc học tập và các hoạt động khác của học sinh, sinh viên, học viên.

2. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục ngoại khóa về phòng, chống mua bán người phù hợp với từng cấp học, ngành học.

3. Tạo điều kiện thuận lợi để học sinh, sinh viên, học viên là nạn nhân học văn hóa, học nghề, hòa nhập cộng đồng.

4. Phối hợp với gia đình, cơ quan, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống mua bán người.

 

Người trả lời: Bộ Công an