Hành vi chiếm giữ, bắt cóc rồi bán làm con nuôi hoặc uy hiếp tống tiền người dưới 16 tuổi thì sẽ bị xử lý như thế nào?

Người gửi: Phan Thanh

Qua theo dõi báo chí, tôi thấy nhiều trường hợp trẻ em bị chiếm giữ, bắt cóc rồi bán làm con nuôi hoặc uy hiếp tống tiền người nhà. Tôi muốn hỏi Bộ Công an, nếu chiếm giữ người dưới 16 tuổi thì sẽ bị xử lý như thế nào?

Ngày hỏi: 22/11/2022 - Lượt xem: 319

Câu trả lời

Về nội dung này, Bộ Công an trả lời như sau:
 
Điều 153. Tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi
 
1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác chiếm giữ hoặc giao cho người khác chiếm giữ người dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm.
 
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:
 
a) Có tổ chức;
 
b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nghề nghiệp;
 
c) Đối với người mà mình có trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng;
 
d) Đối với từ 02 người đến 05 người;
 
đ) Phạm tội 02 lần trở lên;
 
e) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%;
 
g) Gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 31% trở lên.
 
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm:
 
a) Có tính chất chuyên nghiệp;
 
b) Đối với 06 người trở lên;
 
c) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên;
 
d) Làm nạn nhân chết;
 
đ) Tái phạm nguy hiểm.
 
4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng; cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.
Người trả lời: Bộ Công an