Quy định về xử lý hành vi xâm phạm quyền bình đẳng giới

Người gửi: Nguyễn Linh

Tôi muốn hỏi Bộ Công an, theo quy định hiện hành, hành vi xâm phạm quyền bình đẳng giới sẽ bị xử lý như thế nào?

Ngày hỏi: 11/12/2022 - Lượt xem: 566

Câu trả lời

Tại Điều 165 Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định về “Tội xâm phạm quyền bình đẳng giới” với nội dung như sau:

1. Người nào vì lý do giới mà thực hiện hành vi dưới bất kỳ hình thức nào cản trở người khác tham gia hoạt động trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, lao động, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao, y tế, đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:

a) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Đối với 02 người trở lên.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Người trả lời: Bộ Công an