Phiên họp thẩm tra dự án Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi)

06/03/2024
Ngày 06/3/2024 tại Đà Nẵng, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 12 để thẩm tra dự án Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi). Đồng chí Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội chủ trì phiên họp.

Tham dự phiên họp có đại diện lãnh đạo Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và lãnh đạo các bộ, ngành liên quan. Về phía lãnh đạo Bộ Công an có Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Tại phiên họp, đại diện Cơ quan chủ trì xây dựng dự án Luật, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã nêu những kết quả tích cực sau hơn 12 năm thực hiện Luật Phòng, chống mua bán người được Quốc hội Khóa XII thông qua ngày 29/3/2011 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2012. Đạo luật đã tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho các cơ quan chức năng trong đấu tranh phòng, chống mua bán người, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán và thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước ta trong thực hiện cam kết quốc tế, góp phần thúc đẩy và bảo vệ quyền con người. 

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tại phiên họp. 


Từ khi Luật có hiệu lực thi hành đến ngày 15/3/2023, cơ quan chức năng đã khởi tố 1.744 vụ án, 3.059 bị can về tội mua bán người; toà án nhân dân các cấp thụ lý theo trình tự sơ thẩm 1.661 vụ với 3.209 bị can; đã xét xử 1.634 vụ với 3.137 bị cáo. Bên cạnh đó, từ năm 2012 đến đầu năm 2023, cơ quan chức năng tiếp nhận, hỗ trợ gần 8.000 nạn nhân của tội phạm mua bán người…

Sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng đã kiềm chế được sự gia tăng của tệ nạn mua bán người, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, tăng cường quản lý nhà nước về phòng, chống mua bán người và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này.

Bà Mai Thị Phương Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp trình bày ý kiếm thẩm tra của Nhóm nghiên cứu thuộc Ủy ban Tư pháp về dự án Luật. 


Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, bên cạnh thuận lợi và kết quả đạt được, sau 12 năm triển khai thi hành luật đã đặt ra yêu cầu cần thiết phải tiến hành sửa đổi, bổ sung Luật này để tiếp tục thể chế hóa quan điểm của Đảng về công tác phòng, chống mua bán người; bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật và tương thích với điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; phát huy vai trò phòng, chống mua bán người từ cơ sở và giải quyết những tồn tại, khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện Luật Phòng, chống mua bán người năm 2011, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác phòng, chống mua bán người hiện nay và trong thời gian tới.  

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cho biết, thời gian qua, Bộ Công an đã phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan tiến hành xây dựng dự án Luật và tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp. Tháng 01/2024, Bộ Công an đã trình Chính phủ dự án Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi). Chính phủ đã họp, cho ý kiến về dự án Luật và giao Bộ trưởng Bộ Công an thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký tờ trình Quốc hội về dự án Luật…

Đại biểu tham gia góp ý đối với dự thảo Luật.


Dự thảo luật gồm 8 chương, 66 điều (tăng 8 điều so với Luật Phòng, chống mua bán người năm 2011). Trong đó, xây dựng mới 9 điều, sửa đổi, bổ sung nội dung 52 điều, bỏ 1 điều. 

Tại phiên họp, các đại biểu đánh giá dự thảo Luật phù hợp với quy định của Hiến pháp 2013 và một số luật có liên quan. Các đại biểu cũng góp ý, đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát tính đồng bộ, thống nhất với các luật như Luật Cảnh sát biển, Luật Biên phòng, Luật Giáo dục, Luật Trẻ em và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên như Nghị định thư Palermo, Công ước ACTIP. Một số đại biểu cũng yêu cầu bổ sung, nêu rõ thêm một số nội dung để nâng cao hơn tính bao quát của dự thảo Luật, tránh những vướng mắc có thể phát sinh trong việc vận dụng Luật...

Đại diện Cơ quan chủ trì soạn thảo dự án Luật, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã giải trình, tiếp thu, ghi nhận ý kiến đóng góp của các đại biểu và cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với Ủy Ban Tư pháp của Quốc hội và các cơ quan liên quan nghiên cứu, bổ sung, điều chỉnh để sớm hoàn thiện dự thảo Luật. 

Thân Lai - Lan Anh
Tìm kiếm