Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật

04/01/2023
Chiều ngày 04/01/2023, tại Hà Nội, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp – Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai Chương trình công tác năm 2023. Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.


Thiếu tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Công an…

Toàn cảnh Hội nghị.


Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, năm 2022, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Cụ thể, đã tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương ban hành 2 nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác hoàn thiện pháp luật và cải cách hành chính trong Công an nhân dân; phối hợp với các đơn vị tham mưu với lãnh đạo Bộ soạn thảo, trình Quốc hội thông qua 1 luật, 2 nghị quyết, trình Chính phủ ban hành 5 nghị định, trình Bộ trưởng Bộ Công an ban hành 64 thông tư; đồng thời, chủ trì triển khai xây dựng hồ sơ 5 dự án luật, đó là: Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân, Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi), Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp…; đề xuất đàm phán, phê chuẩn, ký nhiều điều ước quốc tế về dẫn độ, chuyển giao người bị kết án phạt tù, phòng, chống tội phạm giữa Việt Nam và nước ngoài. 

Bên cạnh đó, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp cũng thực hiện tốt vai trò là Cơ quan Thường trực các ban chỉ đạo của Bộ Công an về cải cách hành chính, cải cách tư pháp, thực hiện quy chế dân chủ, phổ biến, giáo dục pháp luật. Tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ có nhiều lượt ý kiến trong quá trình xây dựng Nghị quyết số 27 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới”; tích cực phối hợp với các đơn vị trong tham mưu thực hiện các công việc theo chức năng của Bộ Công an theo Đề án số 06 của Chính phủ; rà soát, đơn giản hóa 130 thủ tục hành chính, cắt giảm, bãi bỏ kịp thời nhiều thủ tục khác để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và thúc đẩy phục hồi phát triển kinh tế sau dịch Covid – 19. Đồng thời, chủ trì xây dựng 2/22 đề án thành phần để triển khai Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Thiếu tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp chủ trì Hội nghị.


Công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, giáo dục chính trị tư tưởng được chú trọng. Đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng được bồi dưỡng, đào tạo, chăm lo, giáo dục, rèn luyện, trau dồi bản lĩnh chính trị, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống…

Với những thành tích đó, trong năm 2022, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp đã được Bộ Công an tặng thưởng Cờ thi đua xuất sắc; nhiều tập thể, cá nhân của đơn vị đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an và các bộ, ngành khen thưởng. 

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng tập thể Phòng Pháp luật hành chính, kinh tế, dân sự.


Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp đã đạt được trong năm qua. Đồng thời, cơ bản nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023 mà Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp đề ra.

Chỉ đạo nhiệm vụ công tác trong thời gian tới, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, chiến sĩ, dù trong điều kiện, hoàn cảnh, vị trí công tác nào cũng phải sẵn sàng và hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Bên cạnh đó, tập trung tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ triển khai sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật theo Đề án “Hoàn thiện pháp luật phục vụ xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” nhằm triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị. Tiếp tục rà soát và chuẩn hoá những quy định trong công tác đảng nhằm đảm bảo nguyên tắc tập trung, dân chủ, nêu gương và đoàn kết trong lãnh đạo, chỉ huy và mỗi cán bộ, chiến sỹ. 

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và các đại biểu dự Hội nghị.


Để tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, Đồng chí Thứ trưởng đề nghị, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp cần tăng cường các hội thảo khoa học; trưng cầu giám định của các chuyên gia về pháp luật trong và ngoài ngành… đối với các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công an chủ trì nhằm bảo đảm tính khoa học và thực tiễn cao. Cùng với đó, cần chú trọng công tác truyền thông nhằm tuyên truyền sâu rộng các văn bản quy phạm pháp luật cả dự thảo và chính thức nhằm phục vụ có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và thực thi pháp luật.

 

Minh Ngọc
Tìm kiếm