Hỏi đáp trực tuyến

Về đề nghị có quy định chế độ với phụ nữ có thai trong Luật Tạm giữ, tạm giam

Người gửi: Cử tri tỉnh Lạng Sơn

Luật Tạm giữ, tạm giam đề nghị có quy định chế độ đối với người bị tạm giam, tạm giữ là phụ nữ có thai phải sinh con trong trại hoặc mang con nhỏ dưới 36 tháng tuổi theo mẹ ở trong trại.

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 2600

Câu trả lời

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 88, Bộ luật Tố tụng hình sự, đối với bị can, bị cáo là phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi mà nơi cư trú rõ ràng thì không tạm giam mà áp dụng biện pháp ngăn chặn khác, trừ những trường hợp: (1) Bị can, bị cáo bỏ trốn và bị bắt theo lệnh truy nã; (2) Bị can, bị cáo được áp dụng biện pháp ngăn chặn khác nhưng tiếp tục phạm tội hoặc cố ý gây cản trở nghiêm trọng đến việc điều tra, truy tố, xét xử; (3) Bị can, bị cáo phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia và có đủ căn cứ cho rằng nếu không tạm giam đối với họ thì sẽ gây nguy hại đến an ninh quốc gia.

Thực hiện các quy định của pháp luật, trong quá trình quản lý giam giữ, các trại tạm giam, nhà tạm giữ đã thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về chế độ, chính sách đối với bị can, bị cáo là phụ nữ có thai phải sinh con trong trại hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Tuy nhiên, chưa có quy định, hướng dẫn cụ thể về việc quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng đối với con dưới 36 tháng tuổi của người bị tạm giữ, tạm giam theo mẹ vào nhà tạm giữ, trại tạm giam.

Hiện nay, dự thảo Luật Tạm giữ, tạm giam đã đưa nội dung nêu trên vào Điều 20 và Điều 36, dự kiến sẽ được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII.

Người trả lời: Bộ Công an