Hỏi đáp trực tuyến

Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính

Người gửi: Bộ Công an

Bộ Công an mong nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an.

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 4009

Câu trả lời

Phản ánh, kiến nghị được gửi hoặc liên hệ theo địa chỉ sau:
Cơ quan tiếp nhận: Bộ Công an (qua Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp)
Địa chỉ: Phòng Cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính – Cục pháp chế và cải cách hành chính tư pháp Bộ Công an, số 44 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 069.42865
Địa chỉ thư điện tử: phananhkiennghi.bca@gmail.com

Lưu ý:
Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị
Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị.
Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Người trả lời: Bộ Công an