Tìm thấy 118 văn bản

Quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất

Ngày ban hành: 15/05/2018

Hiệu lực: 15/05/2018

Nghị định quy định về công tác bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt của Nhà nước

Ngày ban hành: 23/02/2018

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

Ngày ban hành: 11/12/2017

Quy định chi tiết việc niêm phong, mở niêm phong vật chứng

Ngày ban hành: 16/11/2017

Quy định chế độ báo cáo về điều tra hình sự

Ngày ban hành: 16/11/2017

Quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam

Ngày ban hành: 06/11/2017

Quy định xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam

Ngày ban hành: 06/11/2017

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều

Ngày ban hành: 14/09/2017