Tìm thấy 132 văn bản

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y

Ngày ban hành: 31/07/2017

Quy định cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống tổ chức thống kê tập trung và thống kê bộ, cơ quan ngang bộ

Ngày ban hành: 19/07/2017

Quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy

Ngày ban hành: 18/07/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ

Ngày ban hành: 18/07/2017

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng

Ngày ban hành: 30/06/2017

Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Ngày ban hành: 06/06/2017

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí

Ngày ban hành: 25/05/2017

Nghị định quy định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị

Ngày ban hành: 19/05/2017