Tìm thấy 293 văn bản

SỐ 23/2008/TT-BCA-C11 NGÀY 14-10-2008 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 146/2007/NĐ-CP NGÀY 14-9-2007 QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Ngày ban hành: 23/06/2010

SỐ 27/2007/TT-BCA(A11) NGÀY 29-11-2007 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN HƯỚNG DẪN VIỆC CẤP, SỬA ĐỔI HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG Ở TRONG NƯỚC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 136/2007/NĐ-CP NGÀY 17-8-2007 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM

Ngày ban hành: 23/06/2010

SỐ 26/2007/TT-BCA(V19) NGÀY 15-11-2007 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ TẠM GIỮ NGƯỜI THEO THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 162/2004/NĐ-CP NGÀY 07-9-2004)

Ngày ban hành: 23/06/2010

SỐ 22/2007/TT-BCA-C11 NGÀY 12-10-2007 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN HƯỚNG DẪN VIỆC THÔNG BÁO ĐẾN NƠI CƯ TRÚ HOẶC NƠI CÔNG TÁC, HỌC TẬP CỦA NGƯỜI CÓ HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG

Ngày ban hành: 23/06/2010

Thông tư quy định tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân

Ngày ban hành: 20/05/2009