Tìm thấy 97 văn bản

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Nghị quyết số 45/2013/QH13 của Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2013 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014; Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh Cảnh sát môi trường.

Ngày ban hành: 23/12/2014

Thông tư ban hành Quy hoạch kho số viễn thông

Ngày ban hành: 22/12/2014

Thông tư liên tịch hướng dẫn phối hợp thực hiện công tác bảo đảm an ninh và an toàn tiền, tài sản trong hệ thống Kho bạc Nhà nước

Ngày ban hành: 09/12/2014

Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch số 148/2007/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH ngày 14/9/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân

Ngày ban hành: 04/08/2014

Quy định về xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Ngày ban hành: 23/07/2014

Thông tư quy định xử lý kỷ luật đối với cán bộ, chiến sỹ, công nhân, viên chức trong Công an nhân dân sinh con vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình

Ngày ban hành: 07/04/2014

Thông tư liên tịch hướng dẫn trình tự, thủ tục và quan hệ phối hợp trong việc xác minh, xác định, tiếp nhận và trao trả nạn nhân bị mua bán

Ngày ban hành: 10/02/2014

Văn bản hợp nhất Luật Sở hữu trí tuệ

Ngày ban hành: 18/12/2013