Tìm thấy 72 văn bản

Thông tư liên tịch hướng dẫn việc thăm, gặp, tiếp xúc lãnh sự đối với phạm nhân

Ngày ban hành: 13/02/2012

Thông tư liên tịch quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng

Ngày ban hành: 10/02/2012

Thông tư liên tịch hướng dẫn việc tổ chức dạy văn hóa, giáo dục pháp luật, giáo dục công dân, phổ biến thông tin thời sự, chính sách và thực hiện chế độ sinh hoạt, giải trí cho phạm nhân

Ngày ban hành: 06/02/2012

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu và thân nhân người đang làm công tác cơ yếu

Ngày ban hành: 16/01/2012

Thông tư liên tịch hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật hình sự về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và tội rửa tiền

Ngày ban hành: 30/11/2011

Thông tư liên tịch quy định về phối hợp thực hiện công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường sắt

Ngày ban hành: 29/11/2011

Thông tư liên tịch hướng dẫn thủ tục thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người tham gia bảo hiểm y tế bị tai nạn giao thông

Ngày ban hành: 11/11/2011

Thông tư liên tịch quy định các chức danh tương đương để xét khen thưởng đối với cán bộ lãnh đạo, chỉ huy có quá trình cống hiến trong Công an nhân dân

Ngày ban hành: 08/09/2011