Thượng tướng Lương Tam Quang

Năm sinh: 1965
Dân tộc: Kinh
Quê quán: huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng - An ninh

 

Giới thiệu
Liên kết Website