Thượng tướng Trần Quốc Tỏ

Năm sinh: 1962
Dân tộc: Kinh
Quê quán: huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình
Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an

 

Giới thiệu
Liên kết Website