Trung tướng Lê Quốc Hùng

Năm sinh: 1966
Dân tộc: Kinh
Quê quán: huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế
Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an

 

Giới thiệu
Liên kết Website