Trung tướng Lê Văn Tuyến

Năm sinh: 1973
Dân tộc: Kinh
Quê quán: huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội
Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an
Giới thiệu
Liên kết Website