ĐỒNG CHÍ ĐẠI TƯỚNG MAI CHÍ THỌ (1922 - 2007)

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IV, V, VI
 

Ủy viên Bộ Chính trị khóa VI; Bộ trưởng Bộ Nội vụ (1986 - 1991)
 

Đồng chí Mai Chí Thọ, sinh năm 1922; quê quán: Thôn Địch Lễ, xã Nam Văn, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định; năm tham gia cách mạng: 1936; năm vào Đảng:1939; năm vào CAND: 1945.
 

Quá trình giữ các chức vụ: Trưởng Ty Công an Cần Thơ (1945); Phó Giám đốc Sở Công an Nam Bộ (1949); Bí thư Khu ủy miền Đông Nam Bộ (1960); Phó Bí thư, Bí thư Thành ủy Sài Gòn-Gia Định (1965); Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Sài Gòn - Gia Định, Giám đốc Sở Công an thành phố (1975); Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (1978); Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh (1985); Thứ trưởng thứ nhất, Bộ trưởng Bộ Nội vụ (1986 - 1991). Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IV, V, VI; Ủy viên Bộ Chính trị khóa VI; đại biểu Quốc hội khóa VI, VII, VIII.
 

Những phần thưởng cao quý: Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều phần thưởng khác.

Giới thiệu
Liên kết Website