ĐỒNG CHÍ PHẠM HÙNG (1912 - 1988)

Ủy viên Bộ Chính trị khóa II, III, IV, V, VI
 

Phó Thủ tướng (1976), Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ (1980 - 1986); Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (1987 - 1988)
 

Đồng chí Phạm Hùng, sinh năm 1912; quê quán: xã Long Hồ, huyện Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long; năm tham gia cách mạng: 1928; năm vào Đảng: 1930; năm vào CAND: 1947.
 

Quá trình giữ các chức vụ: Bí thư Xứ ủy Nam Bộ (1946), kiêm Phó Giám đốc Sở Công an Nam Bộ (1947); Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1951); Phó Bí thư Trung ương Cục miền Nam kiêm Bí thư Liên khu ủy và Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Liên khu miền Đông Nam Bộ (1952); Bộ trưởng Phủ Thủ tướng (1957); Phó Thủ tướng (1958); Bí thư Trung ương Cục miền Nam (1967); Phó Thủ tướng (1976); Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ (1980 - 1986); Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (1987). Ủy viên Bộ Chính trị khóa II, III, IV, V, VI; đại biểu Quốc hội khóa II, III, VI, VII, VIII.
 

Những phần thưởng cao quý: Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, Huân chương Sao Vàng và nhiều phần thưởng khác.

Giới thiệu
Liên kết Website