ĐỒNG CHÍ TRẦN QUỐC HOÀN (1916 - 1986)

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa II, III, IV, V
 

Ủy viên Bộ Chính trị khóa III, IV; Bộ trưởng Bộ Công an (1953-1980)
 

Đồng chí Trần Quốc Hoàn, sinh năm 1916; quê quán: xã Nam Trung, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An; năm tham gia cách mạng: 1930; năm vào Đảng: 1934; năm vào CAND: 1952.
 

Quá trình giữ các chức vụ: Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ (1945); Bí thư Liên khu ủy Liên khu II (1947); Bí thư Khu ủy Khu X (1948); Bí thư Khu ủy Đặc khu Hà Nội (1949); Giám đốc Nha Công an Việt Nam (1952); Thứ trưởng Thứ Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Công an (1953 - 1980); Trưởng Ban Dân vận Trung ương (1982). Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa II, III, IV, V; Ủy viên Bộ Chính trị khóa III, IV; đại biểu Quốc hội khóa II, III, IV, V, VI, VII.
 

Những phần thưởng cao quý: Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, Huân chương Sao Vàng, Huân chương Quân công hạng Nhất và nhiều phần thưởng khác.

Giới thiệu
Liên kết Website