Hỏi đáp trực tuyến

Kiến nghị ban hành Quy chế phối hợp, quy định trách nhiệm cụ thể trong công tác tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông

Người gửi: Cử tri thành phố Hồ Chí Minh

Kiến nghị Bộ Công an ban hành Quy chế phối hợp, quy định trách nhiệm cụ thể giữa các Đội Cảnh sát giao thông địa bàn thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt với các lực lượng của Công an quận – huyện trong công tác tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm trên địa bàn quản lý.

Ngày hỏi: 13/11/2020 Lượt xem: 4039

Câu trả lời

Về vấn đề này, Bộ Công an trả lời như sau:

- Theo quy định tại điểm d Khoản 1 và điểm d Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 65/2020/TT-BCA ngày 19/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông quy định: “Trường hợp cần thiết Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Phòng Cảnh sát giao thông) tổ chức lực lượng thực hiện hoặc chủ trì, phối hợp với Công an huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Công an cấp huyện), các lực lượng liên quan thực hiện kế hoạch tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông đường bộ theo kế hoạch của Giám đốc Công an cấp tỉnh, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông. Công an cấp huyện phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến giao thông đường bộ trong phạm vi địa giới hành chính theo kế hoạch của Giám đốc Công an cấp tỉnh, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông”.

- Ngoài ra, Điều 13 Thông tư số 32/2018/TT-BCA ngày 08/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định trình tự, nội dung kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt của lực lượng Cảnh sát giao thông quy định: "Công an cấp huyện phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt theo kế hoạch của Giám đốc Công an cấp tỉnh”.

Việc phối hợp tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông của Phòng Cảnh sát giao thông với Công an cấp huyện đến nay được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật, không có sự chồng chéo, khó khăn trong quá trình phối hợp nên không cần thiết phải ban hành quy chế phối hợp.

 

Người trả lời: Bộ Công an